Jak řešit škody způsobené v práci zaměstnavateli

Rate this post

Co dělat v případě, kdy vznikne ze strany zaměstnance škoda zaměstnavateli a na co má zaměstnavatel nárok? Stejně jako v občanském životě může dojít k nechtěné škodě na majetku, zdraví, životě nebo k finančním škodám, stává se to i během pracovní doby. Jak takové události řešit?

Nárok na 4,5násobek hrubé měsíční mzdy

I sebeopatrnější zaměstnanec může způsobit svému zaměstnavateli škodu, nejčastěji k takovým škodám dochází v terénu nebo ve skladu, ale výjimkou nejsou ani kanceláře, kde může dojít ke zničení elektroniky, měřicích nebo laboratorních přístrojů pádem nebo politím nebo jinou neopatrností. V takovém případě má zaměstnavatel nárok na uhrazení škod ze strany zaměstnance do výše 4,5násobku hrubé měsíční mzdy před danou událostí.

Ke škodě musí dojít při plnění pracovních povinností

Aby zaměstnavateli nárok na uhrazení škody ze strany zaměstnance vznikl, musí zaměstnanec zavinit škodu porušením pracovních povinností a současně, aby k tomuto porušení došlo při plnění pracovních úkolů. Navíc zaměstnavatel musí prokázat míru zavinění zaměstnance a poté vyčíslit škody.

Vyčíslení škody a písemné ujednání

Zaměstnavatel může požadovat náhradu škody po zaměstnanci, v tom případě je na zaměstnavateli, aby škodu vyčíslil v období jednoho měsíce od vzniku škody, se zaměstnancem událost projednal a následně vystavil písemné vyjádření o požadované náhradě škody. Obdobně se musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout o formě úhrady škody, zaměstnanec může využít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli nebo uhradit škodu dohodnutým způsobem (včetně možné srážky ze mzdy).

Pojistka nekryje úmyslné škody nebo pod vlivem alkoholu

Samozřejmě pojištění odpovědnosti zaměstnance nekryje úmyslně způsobené škody zaměstnancem svému zaměstnavateli. U ERGO pojišťovny se navíc nevztahuje pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou následkem požití alkoholu nebo po aplikaci omamných a psychotropních látek. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *