Cesta do pravěku

Cesta do pravěku je celovečerním filmem. Natočil jej režisér Karel Zemánek v roce 1995. Film Cesta do pravěku lze zařadit do kategorie fantastických filmů. Je celovečerní a ukazuje prehistorická stádia vývoje země, flóry a fauny. Hlavními postavami filmu Cesta do pravěku jsou čtyři mladí kluci.

Film je vhodný jak pro děti tak i pro dospělé. Zábavnou formou a poutavým dějem přináší poučení o vzniku a vývoji planety Země. Cesta do pravěku pojednává o výpravě čtyř chlapců do pravěku. Celý děj filmu je nastartován nálezem trilobita před jeskyní. Malý chlapec Jirka nachází při své procházce před jeskyní kámen s otiskem trilobita.

Živočich ho zaujal natolik, že si ho přeje velice moc vidět na vlastní oči. Čtyřčlenná parta chlapců – kronikář Petr, fotograf Toník, Jenda a nejmladší Jirka proto zorganizovali výpravu do pravěku. Na loďce propluli jeskyní. Brzy po proplutí jeskyní se musejí tepleji obléci, protože se ocitli v době ledové. Když zmizeli poslední kry, objeví se v bujné vegetaci mamut.

Další den Cesty do pravěku zaujala chlapce stezka, jež byla vyšlapaná na břehu. Po dvou dnech putování dorazili chlapci do jeskyně. V jeskyni objevili neklamné stopy o tom, že tam žil pravěký člověk. Viděli vychladlé ohniště. Na stěnách našli úžasné malby pravěkých zvířat.

Na ty pravé a úžasné zážitky si chlapci museli počkat, až do druhohor. Ve druhohorách zažili velmi napínavé dobrodružství. Na břehu jezera shlédli chlapci, boj mezi velkými ještěry. Stegosaurus svůj boj prohrál a umírá. Jeho tělo zůstává ležet na břehu.

Po posledním vydechnutí stegosaura, se chlapci jdou na jeho tělo podívat blíže. Bohužel chlapci nemají jen krásné zážitky ze své dobrodružné cesty. Zjistili, že jejich loďka byla zničena. Podle stop, které našli, soudí, že loďku jim zničil obří živočich.

Situaci však kluci vyřešili perfektně. Postavili si vor. Na voru poté dopluli do období karbonu. Zde kluci viděli velké přesličky, plavuně a hmyz. Poté chlapci dopluli na břeh silurského moře. Toto místo bylo koncem jejich cesty. Viděli, jak na břehu silurského moře vnikl veškerý život na zemi.

Cesta do pravěku je nejoriginálnější dílo Karla Zemana. Podává nejen ucelený přehled o vývoji života na Zemi, ale poskytuje i dobrodružství. Příběh chlapců, kteří putují na malé

pramičce, si získal velkou oblibu u diváků. Originalita vyřešení trikových scén a výtvarné zpracování filmu zůstávají i po letech napínavé a strhující. Film je do dnešních dnů stále vyhledáván a to nejen českými obdivovateli fantastického filmového žánru

Kniha i film – Hobit neočekávaná cesta

Již na první pohled se nám může slovo hobit zdát podivné. Většinu ihned napadne, že se bude jednat o postavu, kterou vytvořil známý spisovatel J. R. Tolkien. Ano je to tak, řeč je o hobitovi. Přímo o díle s názvem Hobit neočekávaná cesta. Jedná se o fantastický náboj, příběh a kouzlo díla.

Hobit neočekávaná cesta je dílo knižní. Postupem času však došlo i k jeho zfilmování. Velkým přínosem díla je, že bylo původně psáno, jako pohádka pro děti. Kniha i film mají velmi srozumitelný děj. Dílo je podáno v krásném vyprávěcím stylu, jelikož se Tolkien při jeho psaní stylizoval do role vypravěče pohádek.

Hobit neočekávaná cesta ve své filmové podobě, je prvním dílem americké triologie o Hobitovi. Film Hobit neočekávaná cesta natočil režisér a producent Peter Jackon. Natáčel se především v různých lokalitách na Novém Zélandu. Určité dějové části filmu byly natočeny ve Stones Street Studios. Natáčelo se naprosto přesně podle knihy J. R. Tolkiena.

Příběh Hobita a jeho neočekávané cesty začíná ve stejný den, jako film Pán prstenů: Společenstvo prstenu. Hobit Bilbo Pytlík začíná psát knihu o výpravě za znovu nárokováním trpasličího království Erebor. Biblo Pytlík se před 60 lety tohoto nárokování zúčastnil. V Ereboru vládl král Thór a ekonomika velmi prosperovala. Do království ovšem vtrhl drak Šmak a vyhnal odtud všechny trpaslíky.

Teprve po uplynutí mnoha let se Thórův vnuk Thorin Pavéza rozhodl získat Erebor zpět. Čaroděj Gandalf Šedý nabídne Bilbovi účast v Thorinově výpravě k Ereboru. Po dlouhém přemlouvání se nakonec Bilbo rozhodl k výpravě připojit. Tak vznikla skupina třinácti trpaslíků a jednoho čaroděje. začíná výprava z Hobitína na východ.

Velice brzy se však ukáže, že trpaslíky sleduje skupina proradného skřeta Aragona. Ten se chce pmstít čarodějovi za svou useknutou ruku. Jednou v noci zajmou Bilba a trpaslíky zlotři. Jen díky listi Bilba je výprava zachráněná. Může pokračovat ve své výpravě dále.

Toto je jen hrubý náznak děje knihy. Pokud chcete vědět, jak to dopadne, není lepší řešení, než si přečíst knihu. Kdo umí číst mezi řádky, velice brzy pochopí, na co chtěl Tolkien sepsáním tohoto díla poukázat. Toliken tímto tichým způsobem poukazoval na tichý protest proti dnešní civilizované společnosti. Nastínil tak, že bychom měli hledat útočiště, klid a mír.

Útočiště představoval Bilbo a jeho obydlí jménem Dno pytle. Temnou stránku naopak reprezentují mágové, skřeti, zlobři. Temnou stránkou je i velký technický pokrok tak typický pro civilizovanou společnost. Jen a jen civilizované společnost dokáže vynalézt hrůzné nástroje a vynálezy.

Je, až s podivem jak fantasticky dokázal Tolkien do svých postav promítnout charaktery lidí. Prostřednictvím vysokých lidí, elfů, čarodějů, skřetů a poukázal na nebezpečí, které dnešnímu světu hrozí. Hobit neočekávaná cesta poukazuje na lidskou chamtivost a hrabivost. Poukazuje na tu skutečnost, že se naše planeta postupně mění na temný Mordor. Mordor je svět skřetů.

Na naší planetě je světem skřetů, svět plný techniky. Technika začíná pomalu vytlačovat vše lidské. Nahrazuje člověka nemyslícími loutkami. Ukazuje změnu věků, před kterou elfové utíkají daleko na západ. Hobit neočekávaná cesta je sice pohádkou, ale dosti poučnou pohádkou.

Postupem času si své čtenáře našla v úplně jiném věkovém spektru. Hobit neočekávaná cesta se tak stala pohádkou pro dospělé. Právě dospělí lidé by se měli zamyslet nad tím, kam dnešní svět spěje.

Jak básníci neztrácejí naději

Jak básníci neztrácejí naději

 Jak básníci neztrácejí naději
Jak básníci neztrácejí naději

Poslední díl z roku 2003 vede k zamyšlení nad životem.

Obsah

Na začátku příběhu se dozvídáme, že se Štěpán Šafránek musel rozloučit se svými svěřenci a krásnými jeptiškami z Ústavu sociální péče, který se musel v důsledku restitucí odstěhovat z Hradiště. Štěpán nastupuje jako lékař do rychlé záchranné služby, kde v dispečinku kraluje jeho bývalá sestřička výřečná Tonička. Vzápětí mu umírá maminka, která už byla dlouho nemocná. A aby těch katastrof nebylo dost, Štěpána postihne živelná pohroma dočasně se k němu nastěhuje jeho kamarád Kendy, kterému se rozpadlo manželství a jeho bývalá manželka Sylvie jej vykázala z bytu. Ani vztah Štěpána se Superpopelkou Ute, jinak majitelkou lékárny U Černé Madony a dalších čtyř lékáren, není nijak dokonalý. Nevzali se a léty jejich vztah zevšedněl a zešedivěl U Černé Madony však nastoupila nová lékárnice Anička, která je nejen hezká, ale má pocit, že musí Štěpánkovi pomoci a tak začíná nový vztah Kendy se všemožně snaží prosadit a udržet v reklamní branži, a proto opět vtahuje Štěpána do své práce. Jejich kamarád Karabec, úspěšný podnikatel a majitel autosalonu, přemluví Štěpána, aby se přihlásil na konkurs ředitele do místní nemocnice, která je před krachem. Štěpán nejdříve odmítá, ale pak ho to začne zajímat a konkurs vyhraje. Jeho iluze a poctivé úsilí zachránit nemocnici však naráží na zkorumpovanou síť nejrůznějších podvodníků, od ministerských úředníků, politiků až po takzvané podnikatelé, kterým jde jenom o jedno nahrabat si co nejvíce peněz bez ohledu na pacienty, lékaře a lidskou bolest. Jsou mezi nimi i Vendulka-utěšitelka, která na ministerstvu přežila všechny režimy, neschopný, ale všeho schopný Písařík, který se dal na politickou kariéru a další. Otráven politikařením a intrikami Štěpán rezignuje na tuto funkci a vrací se k práci, která má smysl a dává naději k záchrance Mezitím dochází k definitivnímu rozchodu s Ute, ale najednou i Anička, vinou nedorozumění, zmizí ze Štěpánova života Štěpán se rozhodne ji stůj co stůj najít kde však básníci potkávají naději?..(oficiální text distributora)

Jak básníkům chutná život

Jak básníkům chutná život

Jak básníkům chutná život
Jak básníkům chutná život

Obsah

Zatímco Kendy se jako pomocný režisér vrací do rodného města natáčet s televizním štábem třináctidílný seriál, Štěpán Šafránek, vybaven po promoci maminčinými radami, nastupuje na své první místo – na internu zdejší nemocnice. Jeho nepřizpůsobivost místním poměrům a smysl pro etiku zvoleného povolání však příliš nevyhovuje ostatním už zaběhnutým kolegům. Zatímco ti se škodolibě baví jeho horlivostí a zodpovědností, Štěpán má stále větší problémy s nadřízenými, až je nakonec přesunut na všemi odmítané místo venkovského obvodního lékaře. V Bezdíkově však potkává novou, snad už trvalou a opětovanou lásku, s níž se posléze rozhodne žít a pracovat v severních Čechách.(oficiální text distributora)

Jak básníci přicházejí o iluze

Jak básníci přicházejí o iluze

 Jak básníci přicházejí o iluze
Jak básníci přicházejí o iluze

Pokračování z roku 1984, druhý díl slavných Básníků, se Štěpánkem, který již studuje na medicíně.

Obsah

Ve druhé části básnické tetralogie se opět sejdeme se Štěpánem Šafránkem, tentokrát již jako studentem medicíny a jeho přítelem Kendym, studujícím na FAMU. Seznámíme se s novými Štěpánovými spolužáky, Honzou Antošem z Kolína, Moravákem Venošem a černochem Numirou Cassou Thombem, alias Mirečkem. Štěpán usilovně, leč ne vždy úspěšně, bojuje jak s náročným studiem, tak s odmítavou kráskou Jeskyňkou. Zatímco studijní výsledky se po úmorně dřině dostaví, s láskou je to horší. Štěpán ztrácí iluze, ale už ví, že na každém konci je pěkné to, že něco jiného začíná
Nedílnou součástí filmu jsou animované dotáčky, jejichž autorem je Adolf Born.(oficiální text distributora)

Jak svět přichází o básníky

Jak svět přichází o básníky

První díl z tetralogie Básníků, který byl natočený již v roce 1982. Režie i scénář má na svědomí Dušan Klein a hlavní roli Štěpánka ztvárnil Pavel Kříž.

Jak svět přichází o básníky
Jak svět přichází o básníky

Obsah

  • Gymnazisté Štěpán a Kendy mají umělecké ambice, jeden skládá verše a druhý je zhudebňuje. Společně se rozhodnou zorganizovat ochotnické představení, do jehož příprav neváhají zapojit čelné osobnosti města.(oficiální text distributora)

Jak svět přichází o básníky

Jak svět přichází o básníky

První díl z tetralogie Básníků, který byl natočený již v roce 1982. Režie i scénář má na svědomí Dušan Klein a hlavní roli Štěpánka ztvárnil Pavel Kříž.

Jak svět přichází o básníky
Jak svět přichází o básníky

Obsah

  • Gymnazisté Štěpán a Kendy mají umělecké ambice, jeden skládá verše a druhý je zhudebňuje. Společně se rozhodnou zorganizovat ochotnické představení, do jehož příprav neváhají zapojit čelné osobnosti města.(oficiální text distributora)

Jak se krotí krokodýli

 

Jak se krotí krokodýli

Jak se krotí krokodýli
Jak se krotí krokodýli

Obsah

Tatínek Luboš, který pracuje v Alpách jako záchranář, přijíždí domů do Prahy mnohem dřív, než původně slíbil. Jeho osmiletá dcera Amálka je nadšena, a tak odmítne jet na školu v přírodě, aby si užila tatínka. Luboš se vypraví do školy, aby Amálku omluvil, ale dopadne to tak, že nakonec jede do Vysokých Tater s celou třídou jako zdravotní doprovod. Své manželce Anně (řeší právě odchod do důchodu a ztrátu milované práce u baletu) slíbí, že je to jen na pár dní, ať tedy odjede na chalupu, kam za ní určitě přijede … Řetězec náhod a nedorozumění tomu však zabrání – hodně tomu napomůže Amálka, ale také svérázný děda Pepík a syn Vašek se svou dobrodružnou povahou, do hry vstupuje i atraktivní učitelka Alice, originální rodina Koudelkových a jejich syn Vítek, dědova sousedka Bobulová, vesnická zrzavá kráska Julča, profesorka Kája se svým smyslem pro matematiku i pro východní meditaci…(oficiální text distributora)

Jak dostat tatínka do polepšovny

Jak dostat tatínka do polepšovny

Jak dostat tatínka do polepšovny
Jak dostat tatínka do polepšovny

Pokračování úspěšné komedie s Tomášem Holým o jednom klukovi, který prostě chce, aby tatínek a maminka byli spolu.

Obsah

Při premiéře pokračování své dnes už proslavené komedie o malém Vaškovi a jeho rodičích Jak vytrhnout velrybě stoličku autorka a režisérka Marie Poledňáková uvedla: „Druhá část, respektive volné pokračování, byla napsána vlastně před uvedením hry Jak vytrhnout velrybě stoličku. Takže podnětem nebyl úspěch díla, ale skutečnost, že v jeho závěrečných scénách vznikla velice zajímavá situace. Vystihli to i herci a v posledním období natáčení si sami vymýšleli scény, domýšleli osudy svých postav; k fabulování se přidal postupně celý štáb. A ústřední myšlenka? Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o příběh lehký, úsměvný. Jestliže se však zamyslíme hlouběji nad problémem neúplné rodiny i jejího znovuvybudování, vytěžíme asi víc zajímavých poznatků. Luboš a Anna, Vaškovi rodiče, se ocitají ve složité situaci. Jeden druhého se snaží pochopit, respektovat rozdílnost povah – zpočátku hlavně kvůli dítěti. A není lehká ta cesta, na níž se má znovu upevnit vztah už jednou narušený. Situace, která nastala, je dost kuriózní: dva lidé, muž a žena, se po osmi letech opět setkávají, znovu se poznávají. Tento problém mě tedy zaujal – a také dětský svět, svět s jeho sny, touhami, svět, který se prostě nechce smířit s něčím, co se neshoduje s jeho představami o dobru a spravedlnosti.“ Skvělá letní komedie, v níž, jak říká autorka, opravdu nejde jen o humor, byla natočena před více než dvaceti lety. Přesto nás zaručeně bude bavit i nadále.(oficiální text distributora)

Jak vytrhnout velrybě stoličku

Jak vytrhnout velrybě stoličku

Jak vytrhnout velrybě stoličku
Jak vytrhnout velrybě stoličku

Jedná se o rodinnou komedii z roku 1977 s nezapomenutelným Tomášem Holým v hlavní roli. Režisérkou je Marie Poledňáková a film dostal plných 85% v hodnocení na CSFD.cz.

Obsah

Nadmíru čilý a podnikavý školák Vašek žije sám s maminkou, ale ta se po večerech víc než jemu věnuje baletu. „Všichni kluci mají tátu, jenom já nemám ani psa!“ stěžuje si Vašek, a tak se mamince snaží nějakého nového manžela (a sobě tatínka) „dohodit“… Na rekreaci při tom narazí na sympatického Luboše… Mimořádně úspěšná rodinná komedie Marie Poledňákové stojí i poněkolikáté za zhlednutí nejen díky zajímavé zápletce a vtipným dialogům, ale především pro skvělé herecké výkony Jany Preissové, Františka Němce a především neodolatelného Tomáše Holého.(oficiální text distributora)