Archiv pro rubriku: Podnikání

Jak najít brigádu v Praze

Hledáte v Praze brigádu? Pak to pro vás nebude vůbec těžké, protože Praha je město mnoha možností. Troufám si říct, že pokud budete chtít pracovat, nebo mít brigádu v Praze, tak ji prostě najdete. Stačí se projít po Václavském náměstí, kde je plno nabídek na obchodech o tom, že přijmou prodavačku, či brigádnici.

By: yisris

Je jasné, že v takové práci bude frmol a na zákazníka rozhodně nebudete muset čekat dlouho. Ovšem díky tomu vám čas v práci rychle uteče a než se nadějete, bude vaše pracovní doba u konce. Najít brigádu jakéhokoliv typu v Praze se dá také pomocí inzerátů na pracovních portálech.

Nabídky na brigády mohou být různé, můžete roznášet letáky, pomáhat v restauracích, v kancelářích, provádět úklid kanceláří, bytů, pracovat jako chůva, hosteska, komparzista, překladatel, brigádu také můžete najít ve Fast Foodu, v obchodech na noční inventuru a podobně.

V Praze je nekonečné množství prací a také oborů, které v jiných městech jen stěží najdete. Praha je hlavní město a tak tu nebude chybět žádný obor, ve kterém byste nenašli uplatnění. Horší je to s ubytováním, které je zde velmi drahé a tak bydlet v bytě sám a pracovat jako brigádník je takřka nemožné, proto většinou mladí lidé bydlí ve společné domácnosti s kamarády, či kolegy.

Praha je pro pracovní příležitosti ideální a mnoho lidí do Prahy za prací cestuje, nebo se do Prahy stěhuje, aby si našlo lepší práci, než kterou by dostal ve svém městě. Proto pokud hledáte práci, nebo brigádu, je k tomu Praha ideální místo. Doporučujeme si práci najít přes internet a pokud je pro vás Praha z ruky, domluvte si pohovory v jeden den, abyste nemuseli zbytečně cestovat do Prahy často.

V Praze si můžete najít práci i brigádu v místech, kam se málokdo dostane a to je například letiště, ministerstvo, můžete jít pracovat k hradní stáži a podobně. Praha je co se práce týče možnostmi úplně nejvýše.

Jak jednat s nespokojeným zákazníkem

Pravda je, že nespokojený zákazník vám může pěkně zkomplikovat situaci a to i přesto, že k tomu ani nemusí mít důvod. Někteří lidé se hádají jen tak z potěšení, aby mohli dokázat, že jsou něco víc, že na ně v tu chvíli vůbec nemůžete, což je také pravda. Bohužel jste v situaci, kterou je třeba začít řešit.

By: Michelle Tribe

Pokud jste majitel obchodu, nebo restaurace, ve které zákazník konflikt vyvolává, můžete si vlastně rozhodnout o řešení sami podle toho, jak situaci chcete řešit. Pokud je tedy konflikt, který zákazník vyvolává neoprávněný, můžete zákazníka i ze svého podniku vykázat.

Opak je, pokud je zákazník vystresován situací, kdy jeho výrobek, který u vás zakoupil nefunguje, tudíž je konfliktní oprávněně. Pokud jste prodavač, či prodavačka, která si se zákazníkem neví rady, zavolejte si na pomoc majitele, nebo nadřízeného, čili vedoucího, ať za vás situaci vyřeší.

Máte-li problém v restauraci se studeným, či jinak nedokonalým jídlem, zákazníkovi se omluvte a přineste jídlo nové. Pokud nebude chtít nové a jídlo není více jak z poloviny snědené, nenechte jej za nevydařený pokrm samozřejmě platit.

Jste-li manager prodeje v obchodě, či nadřízený, pak je řešení problémů s konfliktním zákazníkem s největší pravděpodobností na vás. Snažte se tedy, aby jste zákazníka uklidnili. Vžijte se do jeho situace. Dal peníze za něco, co nefunguje a je tedy naštvaný, proto vyvolává konflikt. Říkejte mu, že naprosto chápete, že je naštvaný, že rozumíte jeho pocitům a že se tedy budete snažit, celou situaci společně vyřešit.

Ujistěte zákazníka, že pro jeho spokojenost uděláte maximum. Nesvádějte vinu na někoho jiného, neříkejte věty typu, já za to nemůžu, ale situaci řešte. Reklamaci přijměte vždy, když zákazník přinese zboží, které chce reklamovat. Poškozené zboží pošlete do servisního oddělení a čekejte na jejich vyjádření.

Vyvolává-li zákazník konflikt neoprávněně, zvažte, zda stojí za to s ním situaci řešit a zda je pro vás opravdu obchod, který by uskutečnil tolik přínosný, nebo jestli se raději se zákazníkem rozloučíte a nebudete s ním již dál situaci řešit. Pokud se vám ovšem podaří s klientem se domluvit po dobrém, máte vyhráno.

Jak napsat čestné prohlášení – Formulář, vzor

čestnéČestné prohlášení většinou souvisí s prohlášením o pravdivosti údajů. Můžeme ho psát jak pro finanční úřad, tak pro zdravotní pojišťovnu, zaměstnavatele a různé jiné úřady. Čestné prohlášení se v českém právním řádu vyskytuje již od roku 1948. Pravdou ovšem zůstává, že bylo několikrát novelizováno.

Čestné prohlášení a jeho podobu upravuje občanský zákoník. V občanském zákoníku nalezneme veškeré informace týkající se čestného prohlášení. Čestné prohlášení je náhradou za listinný důkaz ve správním řízení, pouze dosvědčuje, ale nedokazuje žádné skutečnosti. V jistém smyslu je čestné prohlášení právním dokumentem.

Čestné prohlášení slouží zejména k tomu, abychom potvrdili, že naše údaje a tvrzení, která tvrdíme, jsou pravdivá. V mnoha případech tvoří čestné prohlášení součást různých smluv, které mezi sebou sjednávají dvě strany. Pro zabránění vzniku dohadů, jsou tvrzení i údaje sepsány na papír. Tím, že jsou tvrzení i údaje dané na papíru je jasné, že byly stvrzeny. Sepsání údajů a tvrzení na papír se proto nazývá čestné prohlášení.

Jak napsat čestné prohlášení?

Čestné prohlášení můžeme sepsat sami. Musíme v něm uvést všechny náležitosti. Náležitosti, které má, čestné prohlášení obsahovat nalezneme v občanském zákoníku. Sepsání čestného prohlášení není složité.

Jak napsat čestné prohlášení – obsah

Čestné prohlášení musí obsahovat základní informace o tom, kdo čestné prohlášení prohlašuje. Rovněž bude uvedeno v celém znění, co se prohlašuje. Uvedeno musí být datum sepsání čestného prohlášení a místo sepsání čestného prohlášení. Na závěr čestného prohlášení se uvede podpis.

Pro inspiraci se můžete podívat na vzor čestného prohlášení. Čestné prohlášení není složité sepsat. Vyžaduje to jen trochu pozornosti.

Formulář a vzor – Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Já ………………………… (uvedete své jméno a příjmení)

Datum narození ……………………………………………….

Bytem ………………………………………………………… (uvedete adresu trvalého pobytu)

Tímto čestně prohlašuji,

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V …………………………………….. dne……………………………………………

Podpis ………………………………