Jak napsat čestné prohlášení – Formulář, vzor

4.3/5 - (9 votes)

čestnéČestné prohlášení většinou souvisí s prohlášením o pravdivosti údajů. Můžeme ho psát jak pro finanční úřad, tak pro zdravotní pojišťovnu, zaměstnavatele a různé jiné úřady. Čestné prohlášení se v českém právním řádu vyskytuje již od roku 1948. Pravdou ovšem zůstává, že bylo několikrát novelizováno.

Čestné prohlášení a jeho podobu upravuje občanský zákoník. V občanském zákoníku nalezneme veškeré informace týkající se čestného prohlášení. Čestné prohlášení je náhradou za listinný důkaz ve správním řízení, pouze dosvědčuje, ale nedokazuje žádné skutečnosti. V jistém smyslu je čestné prohlášení právním dokumentem.

Čestné prohlášení slouží zejména k tomu, abychom potvrdili, že naše údaje a tvrzení, která tvrdíme, jsou pravdivá. V mnoha případech tvoří čestné prohlášení součást různých smluv, které mezi sebou sjednávají dvě strany. Pro zabránění vzniku dohadů, jsou tvrzení i údaje sepsány na papír. Tím, že jsou tvrzení i údaje dané na papíru je jasné, že byly stvrzeny. Sepsání údajů a tvrzení na papír se proto nazývá čestné prohlášení.

Jak napsat čestné prohlášení?

Čestné prohlášení můžeme sepsat sami. Musíme v něm uvést všechny náležitosti. Náležitosti, které má, čestné prohlášení obsahovat nalezneme v občanském zákoníku. Sepsání čestného prohlášení není složité.

Jak napsat čestné prohlášení – obsah

Čestné prohlášení musí obsahovat základní informace o tom, kdo čestné prohlášení prohlašuje. Rovněž bude uvedeno v celém znění, co se prohlašuje. Uvedeno musí být datum sepsání čestného prohlášení a místo sepsání čestného prohlášení. Na závěr čestného prohlášení se uvede podpis.

Pro inspiraci se můžete podívat na vzor čestného prohlášení. Čestné prohlášení není složité sepsat. Vyžaduje to jen trochu pozornosti.

Formulář a vzor – Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Já ………………………… (uvedete své jméno a příjmení)

Datum narození ……………………………………………….

Bytem ………………………………………………………… (uvedete adresu trvalého pobytu)

Tímto čestně prohlašuji,

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V …………………………………….. dne……………………………………………

Podpis ………………………………

Jeden komentář u “Jak napsat čestné prohlášení – Formulář, vzor”

  1. Dobry den chci se zeptat jak mam napsat cetne prohlaseni kdy potrebuji vicestovat mi mo svuj okres za ucelem krmeni zvirat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *