Jak napsat motivační dopis a příklad motivačního dopisu

Rate this post

Ztráta zaměstnání je vždy velmi frustrující skutečnost. Lidé jsou nešťastní z toho, že přišli o práci. Snaží se v co nejkratší době nalézt si práci novou. Ztráta zaměstnání sebou přináší další nemalé starosti. Vyvstávají otázky typu: co budu teď dělat, jak zaplatím nájem, za co nakoupím jídlo? První věc, kterou by člověk, jenž ztratil zaměstnání měl udělat, je registrace na Úřadu práce.

Po registraci na Úřadu práce si můžou lidé zažádat o dávky hmotné nouze či případně dostanou podporu v nezaměstnanosti. Po vyřízení těchto záležitostí nastává období hledání nového zaměstnání. Lidé reagují na různé inzeráty s nabídkou práce. Velmi často se setkávají se skutečností, že potencionální zaměstnavatelé vyžadují napsání motivačního dopisu. V řadě případů nastává problém, že lidé nevědí, jak napsat motivační dopis.

Motivační dopis představuje osobu žádající o zaměstnání a její motivaci, proč chce pracovat v určité firmě.

Jak napsat motivační dopis?

By: Bernard Pollack

Psaní motivačního dopisu je nelehkým úkolem. Tento úkol se dá zvládnout a motivační dopis vytvořit.

Motivační dopis je vaší šancí se prodat. Motivační dopis je v podstatě to samé co reklama na nějaký výrobek. Takže reklama propagující výrobek musí zaujmout případného uživatele jednak na rovině emocionální a jednak i fakticky přesvědčit o tom, že nabízené zboží mezi stovkami jiných je pro něj to pravé. To samé co u reklamy, platí i při vytváření motivačního dopisu.

Při psaní motivačního dopisu je tedy nezaměstnaný v roli uchazeče, sepíše své zkušenosti, vlastnosti a motivaci tak, aby emocionálně a racionálně přesvědčila zaměstnavatele o vhodnosti uchazeče vybrat a zaměstnat. Uchazeč neustále musí myslet při psaní motivačního dopisu na to, že je to jeho šance se prodat. V motivačním dopise nebude používat otřelá klišé. Využije především své motivace a prokazatelných zkušeností.

Jak napsat motivační dopis – postup

1. Obsah motivačního dopisu

  • adresa firmy
  • zdroj ze kterého jste se o zaměstnání dozvěděli (známý, internet, inzerát v novinách)
  • pár detailů o firmě, aby věděli, že máte informace a o firmu se zajímáte
  • důvod proč chcete pracovat v této firmě a jakým budete přínosem
  • detaily o vašem zájmu v oboru
  • přání osobního setkání se zástupcem firmy
  • vlastnoruční podpis

2. Tělo motivačního dopisu

Bude obsahovat stručný popis všech informací uvedených v bodě 1.

 

Motivační dopis – příklad

Renarkon, o.p.s.

Pionýrů 1757

738 01 Praha

V Praze 25. 11. 2013

Vážený pane XY, Reaguji na vaší nabídku zveřejněnou na sevru www.portral.mpsv.cz. Jedná se o výběrové řízení na pozici Sociální pracovník v Renarkonu. Ráda bych se o tuto pozici ucházela.

Jmenuji se napíšete své jméno a jsem absolventkou/tem bakalářského studia, oboru Veřejná správa a regionální politika na Slezské univerzitě v Opavě v letech 2008 – 2011. V roce 2011 jsem začala/l studovat navazující magisterské studium na Ostravské univerzitě, obor Sociální práce. Studium i povinné praxe mě velmi zaujaly.

Mohu Vám nabídnout vynikající ústní i písemné komunikační dovednosti, ochotu učit se novým věcem, zdokonalování svých schopností, znalost legislativy. Myslím si, že mám pro tuto pozici znalosti a velmi ráda bych získala i praktické dovednosti v oboru, který je mi velmi blízký. Problematika sociální práce mě velmi zajímá a ráda bych pomáhala lidem, řešit problémy, které je trápí. Problematika drogové závislých osob mi není zcela cizí. Již jsem se s těmito lidmi osobně setkala v rámci odborné praxe.

Renarkon patří mezi organizace, zajišťující péči o drogově závislé klienty. Pomáhá lidem v začleňování do společnosti. Pod svým patronátem má několik úspěšných evropských projektů.

Ovládám anglický jazyk na mírně pokročilé úrovni a jazyk německy v začátečnické úrovni. Mám velmi dobrou znalost práce na PC (Microsoft, PowerPoint, Internet). Výborně ovládám psaní všemi 10-ti.

Jsem flexibilní, zodpovědná, spolehlivá. Ráda pracuji s lidmi a komunikace pro mě není problém.

V případě zájmu, mne prosím kontaktujte ústnímu pohovoru.

S pozdravem

Podpis

Adresa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *