Intergram jak neplatit

3/5 - (2 votes)

9314015970_df8c6ea2f0S placením Inergramu mají většinou velký problém provozovatelé restaurací, kaváren, hotelů a čajoven. Často se proti placení bouří. A nutno podotknou, že se jim není co divit. Vždyť každý majitel chce svým návštěvníkům zpříjemnit trochou hudby či televize čas strávený v jeho zařízení. Čím příjemnější prostředí, tím větší návštěvnost a finanční zisky.

Na začátku článku nazvaném Intergram jak neplatit si řekne, co vlastně Integram znamená. Intergram je nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Jako nezávislá společnost vykonává Intergram kolektivní správu pro výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Intergram tak zabezpečuje řádný výkon majetkových práv k jejich uměleckým výkonům.

Na základě této skutečnosti, musí každý, kdo při své činnosti šíří výkony a záznamy veřejnosti, získat předchozí souhlas výkonných umělců. Společnost Intergram uzavírá s uživateli hromadné smlouvy. Na základě uzavřené hromadné smlouvy je uživatelům umožněn výkon práva užít předměty ochrany. Ovšem za tuto smlouvy platí uživatelé vysokou cenu.

Mnoho majitelů si klade otázku Integram jak neplatit. Existuje vůbec nějaká možnost jak neplatit této společnosti poplatky. Výjimka je možná pouze jedna. Bohužel dle české právní úpravy se musí poplatky hradit. Tuto možnost poskytuje společnosti Intergram autorský zákon.

Autorský zákon hájí prává všech umělců. Takže v případě šíření jejich záznamů na veřejnosti jim náleží odměna. Tuto odměnu pro ně vybírá Intergram. Poplatek je počítán na základě sazebníku společnosti. Ovšem ne všichni umělci využívají ochranu autorského zákona.

Intergram jak neplatit. Jak již bylo uvedeno výše, existuje jen jediná možnost, jak neplatit Intergramu poplatky. Jedinou možností je využití domněnky zastupování veškerých nositelů práv, kterou obsahuje autorský zákon.

Tuto domněnku lze využít v případě smluvně nezastupovaného umělce. Umělec totiž nemusí mít uzavřenou smlouvu se společností Intergram a není tak pod její ochranou. Společnost nemůže v těchto případech vyžadovat zaplacení poplatků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *