Jak na deprese

Rate this post

Deprese – na první přečtení si mnoho lidí řekne, jde pouze o slovo. Ano, jedná se o slovo složené ze sedmi písmenek, které v sobě, ale ukrývá závažnou nemoc. V současné společnosti se deprese stává hrozbou číslo jedna. Depresí trpí mnoho lidí a na její prohlubování má velký vliv i stres. K rozvoji deprese přispívá i fakt, že dnes a denně žijí lidé v nejistotě.

depressTato nejistota se projevuje v podobě strachu o zaměstnání, bydlení, o rodinu. Neustále se zvyšující náklady na zajištění základních životních potřeb, málo odpočinku, obavy, tvoří živnou půdu pro deprese. Donedávna byly deprese považovány pouze za neochotu osob změnit své chování. Řádným výzkumem ovšem bylo dokázáno, že tito lidé nedokážou změnit své chování právě vlivem deprese.

Deprese se definuje jako velmi závažný a život ohrožující stav psychiky, projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince. Jedinec trpící depresí prožívá celou řadu nepříjemných pocitů. Cítí se opuštěný, má úzkost, pocity viny, malou sebedůvěru. Cítí se unavený, zhoršuje se mu soustředění a pozornost. Velmi často mívá pocit, že mu ostatní lidé nerozumí.

Jak na depresi

Boj s depresí není snadná záležitost. Spíše je to běh na dlouho trať. Není možné stanovit úplně přesný postup, jak na depresi. U každého jedince zabere něco jiného. V první chvíli je důležité člověku v depresi zajistit odbornou pomoc.

Kde je původ deprese?

Tyto otázky trápí většinu osob. Odpovědi na ně nejsou snadné. Přesto odpovědi existují. Deprese má svůj původ v biologii mozku. V mozku existuje náladové centrum – jedná se o látky přenášející vzruchy mezi jednotlivými mozkovými buňkami.

Náladové centrum je naše duševní baterka, ve které se nachází výše zmíněné látky – serotonin, noradrenalin, dopamin. V normálním stavuje duševní baterka nabitá, ale při depresích je z různých příčin vybitá. Duševní baterku může vybíjet stres, vrozené dispozice, hormony, působení světla.

Na deprese a jejich zvládnutí je potřeba pomoc odborníka. Osoba nemocná depresemi rovněž potřebuje podporu ze strany rodiny. Vhodné je doprovodit nemocného k odborníkovi a postupně si domluvit plán terapie.

Ve většině případů bývají člověku s depresemi naordinované antidepresiva v kombinaci s vhodnou psychoterapií. Antidepresiva pomohou nemocnému vytvořit rovnováhu v dobíjení duševní baterie. Svým působením antidepresiva urychlí tvorbu serotoninu, noradrenalinu, dopaminu. Toto je první krok k tomu, jak na deprese.

Odborník samozřejmě doplní působení antidepresiv o vhodnou psychoterapii. Psychoterapie poskytuje člověku v depresi podporu, porozumění a vedení průběhu léčby s cílem co nejrychlejšího postupného uzdravování. Psychoterapie pomáhá nemocnému pochopit, s čím vším příznaky v životě souvisejí a co s tím lze udělat.

Jak na depresi – pár užitečných rad

  • nezůstávejte sami s problémem
  • vyhledejte pomoc odborníka
  • nevěřte lidem, kteří vám říkají „ať se vzchopíte“
  • svému odborníkovi důvěřujete a vše mu řekněte
  • nevěřte tomu, že deprese není nemoc

Deprese není vaše chyba. Je to nemoc, se kterou pod vedením odborníka lze pracovat a zmírnit její průběh a příznaky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *