Archiv pro štítek: film

Cesta do pravěku

Cesta do pravěku je celovečerním filmem. Natočil jej režisér Karel Zemánek v roce 1995. Film Cesta do pravěku lze zařadit do kategorie fantastických filmů. Je celovečerní a ukazuje prehistorická stádia vývoje země, flóry a fauny. Hlavními postavami filmu Cesta do pravěku jsou čtyři mladí kluci.

Film je vhodný jak pro děti tak i pro dospělé. Zábavnou formou a poutavým dějem přináší poučení o vzniku a vývoji planety Země. Cesta do pravěku pojednává o výpravě čtyř chlapců do pravěku. Celý děj filmu je nastartován nálezem trilobita před jeskyní. Malý chlapec Jirka nachází při své procházce před jeskyní kámen s otiskem trilobita.

Živočich ho zaujal natolik, že si ho přeje velice moc vidět na vlastní oči. Čtyřčlenná parta chlapců – kronikář Petr, fotograf Toník, Jenda a nejmladší Jirka proto zorganizovali výpravu do pravěku. Na loďce propluli jeskyní. Brzy po proplutí jeskyní se musejí tepleji obléci, protože se ocitli v době ledové. Když zmizeli poslední kry, objeví se v bujné vegetaci mamut.

Další den Cesty do pravěku zaujala chlapce stezka, jež byla vyšlapaná na břehu. Po dvou dnech putování dorazili chlapci do jeskyně. V jeskyni objevili neklamné stopy o tom, že tam žil pravěký člověk. Viděli vychladlé ohniště. Na stěnách našli úžasné malby pravěkých zvířat.

Na ty pravé a úžasné zážitky si chlapci museli počkat, až do druhohor. Ve druhohorách zažili velmi napínavé dobrodružství. Na břehu jezera shlédli chlapci, boj mezi velkými ještěry. Stegosaurus svůj boj prohrál a umírá. Jeho tělo zůstává ležet na břehu.

Po posledním vydechnutí stegosaura, se chlapci jdou na jeho tělo podívat blíže. Bohužel chlapci nemají jen krásné zážitky ze své dobrodružné cesty. Zjistili, že jejich loďka byla zničena. Podle stop, které našli, soudí, že loďku jim zničil obří živočich.

Situaci však kluci vyřešili perfektně. Postavili si vor. Na voru poté dopluli do období karbonu. Zde kluci viděli velké přesličky, plavuně a hmyz. Poté chlapci dopluli na břeh silurského moře. Toto místo bylo koncem jejich cesty. Viděli, jak na břehu silurského moře vnikl veškerý život na zemi.

Cesta do pravěku je nejoriginálnější dílo Karla Zemana. Podává nejen ucelený přehled o vývoji života na Zemi, ale poskytuje i dobrodružství. Příběh chlapců, kteří putují na malé

pramičce, si získal velkou oblibu u diváků. Originalita vyřešení trikových scén a výtvarné zpracování filmu zůstávají i po letech napínavé a strhující. Film je do dnešních dnů stále vyhledáván a to nejen českými obdivovateli fantastického filmového žánru

Kniha i film – Hobit neočekávaná cesta

Již na první pohled se nám může slovo hobit zdát podivné. Většinu ihned napadne, že se bude jednat o postavu, kterou vytvořil známý spisovatel J. R. Tolkien. Ano je to tak, řeč je o hobitovi. Přímo o díle s názvem Hobit neočekávaná cesta. Jedná se o fantastický náboj, příběh a kouzlo díla.

Hobit neočekávaná cesta je dílo knižní. Postupem času však došlo i k jeho zfilmování. Velkým přínosem díla je, že bylo původně psáno, jako pohádka pro děti. Kniha i film mají velmi srozumitelný děj. Dílo je podáno v krásném vyprávěcím stylu, jelikož se Tolkien při jeho psaní stylizoval do role vypravěče pohádek.

Hobit neočekávaná cesta ve své filmové podobě, je prvním dílem americké triologie o Hobitovi. Film Hobit neočekávaná cesta natočil režisér a producent Peter Jackon. Natáčel se především v různých lokalitách na Novém Zélandu. Určité dějové části filmu byly natočeny ve Stones Street Studios. Natáčelo se naprosto přesně podle knihy J. R. Tolkiena.

Příběh Hobita a jeho neočekávané cesty začíná ve stejný den, jako film Pán prstenů: Společenstvo prstenu. Hobit Bilbo Pytlík začíná psát knihu o výpravě za znovu nárokováním trpasličího království Erebor. Biblo Pytlík se před 60 lety tohoto nárokování zúčastnil. V Ereboru vládl král Thór a ekonomika velmi prosperovala. Do království ovšem vtrhl drak Šmak a vyhnal odtud všechny trpaslíky.

Teprve po uplynutí mnoha let se Thórův vnuk Thorin Pavéza rozhodl získat Erebor zpět. Čaroděj Gandalf Šedý nabídne Bilbovi účast v Thorinově výpravě k Ereboru. Po dlouhém přemlouvání se nakonec Bilbo rozhodl k výpravě připojit. Tak vznikla skupina třinácti trpaslíků a jednoho čaroděje. začíná výprava z Hobitína na východ.

Velice brzy se však ukáže, že trpaslíky sleduje skupina proradného skřeta Aragona. Ten se chce pmstít čarodějovi za svou useknutou ruku. Jednou v noci zajmou Bilba a trpaslíky zlotři. Jen díky listi Bilba je výprava zachráněná. Může pokračovat ve své výpravě dále.

Toto je jen hrubý náznak děje knihy. Pokud chcete vědět, jak to dopadne, není lepší řešení, než si přečíst knihu. Kdo umí číst mezi řádky, velice brzy pochopí, na co chtěl Tolkien sepsáním tohoto díla poukázat. Toliken tímto tichým způsobem poukazoval na tichý protest proti dnešní civilizované společnosti. Nastínil tak, že bychom měli hledat útočiště, klid a mír.

Útočiště představoval Bilbo a jeho obydlí jménem Dno pytle. Temnou stránku naopak reprezentují mágové, skřeti, zlobři. Temnou stránkou je i velký technický pokrok tak typický pro civilizovanou společnost. Jen a jen civilizované společnost dokáže vynalézt hrůzné nástroje a vynálezy.

Je, až s podivem jak fantasticky dokázal Tolkien do svých postav promítnout charaktery lidí. Prostřednictvím vysokých lidí, elfů, čarodějů, skřetů a poukázal na nebezpečí, které dnešnímu světu hrozí. Hobit neočekávaná cesta poukazuje na lidskou chamtivost a hrabivost. Poukazuje na tu skutečnost, že se naše planeta postupně mění na temný Mordor. Mordor je svět skřetů.

Na naší planetě je světem skřetů, svět plný techniky. Technika začíná pomalu vytlačovat vše lidské. Nahrazuje člověka nemyslícími loutkami. Ukazuje změnu věků, před kterou elfové utíkají daleko na západ. Hobit neočekávaná cesta je sice pohádkou, ale dosti poučnou pohádkou.

Postupem času si své čtenáře našla v úplně jiném věkovém spektru. Hobit neočekávaná cesta se tak stala pohádkou pro dospělé. Právě dospělí lidé by se měli zamyslet nad tím, kam dnešní svět spěje.