Jak funguje tepelné čerpadlo

Rate this post

3337286469_f907d302feV zimě máme asi všichni rádi doma teplo. Venku je mráz, sníh a kolikrát promrzneme i jen při cestě z práce či ze školy domů. Těšíme, že přijdeme domů a vstoupíme do krásně vytopeného bytu či rodinného domku. Ovšem teplo pro vytopení musíme mít zajištěné.

Teplo pro vytápění našich domovů nám může poskytnout tepelné čerpadlo. Někteří lidé si mohou v tuto chvíli klást otázku – Co je to tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo je energetický stroj, který je schopný odebírat tepelnou energii okolnímu prostředí. Tepelné čerpadlo je schopné odebírat tepelnou energii při relativně nízké teplotě a tuto nízko teplotu je schopné přečerpat na teplotu vyšší. Právě v důsledku vyšší teploty je schopné tepelné čerpadlo nejen vytápět dům či byt, ale i ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén.

V současné době se tepelné čerpadlo stalo jedním z nejčastěji využívaných a instalovaných zdrojů ekologického vytápění v České republice i v zahraničí. Mnoho domácnosti totiž touží po levném vytápění, levných energiích, dostatku tepla s maximálním komfortem. Tepelné čerpadlo poskytuje všechny tyto vlastnosti v jednom. Pro přečerpání musíme tepelnému čerpadlu poskytnout malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru. Kompresor spolu s dalšími prvky zabezpečuje chod tepelného čerpadla.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo funguje na principu uzavřeného chladícího okruhu se souvisejícími čtyřmi komponenty. Tyto další nezbytné komponenty se nazývají kompresor, expanzivní tryska, kondenzátor a výparník. Celou funkčnost tepelného čerpadla zajišťuje rezervní cyklus. Energie ze slunce, která je uložena ve vzduchu, vodě či zemi se přivede na výparník.

Výparník předá seskupené teplo chladícímu okruhu. Tímto způsobem dojde k vypaření chladiva do plynného stavu. Chladiva v kompresoru se tak znásobí chladivo a tím naroste i jeho teplota. Chladivo se poté dostává na kondenzátor, své teplo zde předá do topné vody a zkapalní. Poté projde expanzivní tryskou.

Jak funguje tepelné čerpadlo – popis

Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj správný vchod dvě jednotky. Jedna jednotka je umístěná v domě a druhá jednotka je umístěná venku. Jednotka umístěná venku se v zimě chladí pomocí kompresoru. Okolní chladný vzduch jednotku ohřívá. Takto vzniklé teplo se předává do vnitřní jednotky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *